Роден е на 22 ноември 1970 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Син е на доц. д-р инж. Кирил Василев Тодоров/виж отделна статия/. Средното си образование завършва в Софийската математическа гимназия с пълно отличие и златен медал и е приет за студент, специалност “Архитектура” в УАСГ – София, но продължава следването си след отбиване на редовната си военна служба. Още като студент  се занимава с проектантска дейност на еднофамилни сгради. Завършва университета през 1996 г. и постъпва на работа във фирма “Даная 1993” ООД-София. от 1997 г. до 2004 г. е директор на Дирекция “Управление на общинската собственост”  и главен архитект и и.д. “Контрол по строителството” на район Лозенец, Столична община. Едновременно изпълнява и поръчки за архитектурни проекти. От 2005 г. до 2013 г. е на работа в “АМ Консулт архитекти” ООД , като директор на Дирекция “Проектиране и изграждане на обекти”, а по-късно в “А.И.С.” ООД и “Форсинтез” ООД като архитект-проектант.

Владее английски и руски език.