Архитект Венцислав Тодоров е роден на 22 ноември 1970 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Син е на доц. д-р инж. Кирил Василев Тодоров /виж отделна статия/. Средното си образование завършва в Софийската математическа гимназия с пълно отличие и златен медал и е приет за студент, специалност „Архитектура“ в УАСГ – София, но продължава следването си след отбиване на редовната си военна служба. Още като студент  се занимава с проектантска дейност на еднофамилни сгради. Завършва университета през 1996 г. и постъпва на работа във фирма „Даная 1993“ ООД-София. От 1997 г. до 2004 г. е директор на Дирекция „Управление на общинската собственост“  и главен архитект и и.д. „Контрол по строителството“ на район Лозенец, Столична община. Едновременно изпълнява и поръчки за архитектурни проекти. От 2005 г. до 2013 г. е на работа в „АМ Консулт архитекти“ ООД , като директор на Дирекция „Проектиране и изграждане на обекти“, а по-късно в „А.И.С.“ ООД и „Форсинтез“ ООД като архитект-проектант. От 2020 г. е директор на дирекция „Инвестицинно отчуждаване“ на Столичната община.

Владее английски и руски език.