Венета Иванова е родена на 26 април 1938 г. в с. Срацимир, община Грамада. Висшето си образование завършва във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ – София, специалност „Икономика на промишлеността“ през 1963 г. Трудовият ѝ стаж започва във Видин, като плановик в Комбината за помпи „Георги Димитров“ , организатор по труда в Стопанския химически комбинат и завеждащ отдел „Икономически“ в Окръжния съвет на Българския професионален съюз. По-късно се премества на работа като организатор по труда в Атомната електроцентрала в Козлодуй.

Членувала е в поетични кръжоци във Видин и Козлодуй и е печатала свои стихове в „Трибуна на химика“ и местния печат.

Венета Иванова е отличена с наградата „Първенец на VII-я републикански фестивал на художествената самодейност“ в Козлодуй за стиховете ѝ посветени на АЕЦ и стихотворението „Сине мой“.

През 1994 г. излиза от печат стихосбирката ѝ „Изстрадана обич“.