Роден е във Видин. Акварелист. Любим обект на изобразяване му е крепостта „Баба Вида“, като по негови твърдения е продал на българи и чужденци повече от 3000 картини, на които тя е изобразена.