Васил Велков е роден на 11 декември 1965 г. във Видин. Средното си образование завършва в Художествената гимназия за сценични кадри в гр. Пловдив през 1984 г. и две години след отбиване на редовната си военна служба работи в Стопански химически комбинат – Видин. През 1988 г. е приет  в  Художествена академия – София, специалност „Сценография“ в класа на проф. Кольо Николов и се дипломира през 1993 г. Същата година е назначен за сценограф на Видинския драматичен театър „Владимир Трандафилов“, но остава в театъра само един творчески сезон. Негово е художественото решение и изпълнение на пиесите „Любовно биле мандрагора“ от Николо Макиавели и др. Много години е сценограф на самодейния театрален състав при читалището в с. Раковица.

Васил Велков от 1994 г. е преподавател по изобразително изкуство в СУ „Св.св. Кирил и Методий“- Видин и обучава десетки ученици в тайните на живописта и графиката.

Участвал е в десетки общи художествени изложби във Видинската художествена галерия „Никола Петров“ и окръжните галерии в страната, както и в тематични изложби по графика, акварел, театрален плакат и т.н. Има  18 самостоятелни изложби във Видин и по три в частни галерии в София и Пловдив.

Негови картини са собственост на повечето окръжни и градски галерии в страната, както и на частни колекции в България и по света.

Във фонда на Художествена галерия „Никола Петров“ – Видин се съхраняват маслените му платна „Фигура“ и „Синията“.