Актриса във Видинския драматичен театър.

За повече информация виж ДА-Видин, Ф-880.