Ваньо Тодоров е роден в с. Градец. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Техникум за индустриална химия „Проф. Асен Златаров“ – Видин. Интересите му са в областта на историята, археологията и етнографията.

Автор е на книгите – „Антики на с. Градец“- две издания, „Сродни души“, „Съхранени антики на с. Градец“ – в 5 тома,  „Алботински скален манастир“, „Отшелникът“ /2013/, „Културни ценности на с. Градец“.

Ваньо Тодоров е направил 2 дарения на Регионален исторически музей – Видин.

Първото е през 2007 г. и се състои от 2787 антични предмета и монети.

Второто е от 2011 г. и се състои от 18 100 антични предмета и монети от злато, сребро, бронз и кост. Дарението му е трето по големина и себестойност в своята категория в България.