Валентина /Валя/ Тачева е родена във Видин. Възпитаничка е на Детската музикална школа към читалище „Цвят“, където учи пиано при Панева. Средното си образование завършва във Видинската гимназия „Димитър Благоев“, а висше в Държавната консерватория, специалност „Музикознание“. Била е виртуозна пианистка, но работи като музиколог на Видинската филхармония и Държавна филхармония – Русе, а по-късно дълги години е главен специалист в отдел „Музика“ на Министерството на културата.

Нейн брат е художникът и музикантът Марин Генов Тачев /виж отделна статия/.

Тя е била съпруга на проф. Константин Илиев /виж отделна статия/ в последните години от живота му.

Валентина Тачева е починала в София.