Автор на разкази. Публикува във в.“Просвета“-орган на Комитета за пробуждане на Видинския край разказа „Велко на село“/1928/.