Писателят Б. Народников е от Видинския край и е известен като автор на разкази със селска и градска тематика. Публикува във в. “Просвета“- орган на Комитета за пробуждане на Видинския край разказа „Велко на село“ /1928/.