Роден е във Видин. През периода 1913-1815 г. е член на творческия екип извършил един от най-автентичните преводи на библията във Виена.