Роден е на 4 февруари 1941 г. във Видин. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия, а висше във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Българска филология“. Работил е като учител и секретар на Дружество на писателите – Видин. От 2005 г. до смъртта си живее и твори в с. Салаш.

Борис Нинков печата свои творби от 1969 г. Негови разкази, новели и повести са поместени в редица литературни издания и местния печат. Автор е на книгите – „Голямата вода“-разкази, „Светлини“-новели, „Не затваряй вратата“-роман, „Ние, птиците“-новели, „Този нереален свят“-новели, „Да изненадаме населението“-разкази, „Божествена симфония“-документална повест и „Салашката духова музика“-разкази.

Умира през 2015 г. в родното си село.