Роден е на 4 февруари 1941 г. във Видин. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия, а висше във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”, специалност “Българска филология”. Работил е като учител и секретар на Дружество на писателите – Видин. От 2005 г. до смъртта си живее и твори в с. Салаш.

Борис Нинков печата свои творби от 1969 г. Негови разкази, новели и повести са поместени в редица литературни издания и местния печат. Автор е на книгите – “Голямата вода”-разкази, “Светлини”-новели, “Не затваряй вратата”-роман, “Ние, птиците”-новели, “Този нереален свят”-новели, “Да изненадаме населението”-разкази, “Божествена симфония”-документална повест и “Салашката духова музика”-разкази.

Умира през 2015 г. в родното си село.