Юрист. Автор на множество публикации по правни и обществени проблеми във видинските вестници и специализирани издания.