Родена е през 1941 г. във Видин, но родовият ѝ корен е от с. Раковица от фамилиите Тошаинци и Дековци. Произхожда от семейство на учители и обществиници. Баща ѝ Петко Стаменов е една от знаковите фигури на Видински окръг. Бил е председател на Окръжния народен съвет в годините на най-мащабните строителни и благоустроителни дейности в окръга. Благовеста завършва средното си образование в Първа гимназия – Видин, като е била секретар на Ученическия комитет на Комсомола. Висшето си образование завършва във ВИСИ-София, специалност “Строително инженерство”. При завръщането си във Видин през 1964 г. започва работа като завеждащ отдел “Трудова младеж” на ОК на ДКМС-Видин. След преместването си в София е завеждащ отдел “Строителство” на Столичния комитет на БКП, главен контрольор по строителството на столицата, завеждащ партиен кабинет в Коларовски район и председател на Държавен контрол в община Овча купел.

Благовеста Стаменова е строителен инженер по образование, но има още две специалности – “Обществени науки” и “Управление на стопанските дейности-промишленост”.

Нейна е идеята за краеведската поредица “Многолика обич”, като в продължение на повече от 15 години извършва огромна дейност по издирване и събиране на писмени източници и фотоматериали за с. Раковица и околните 5 села, както и интервюиране на десетки техни жители или потомци от този край. Ангажира и земляческите групи в София и Видин за съучастие и съдействие с текстове, спомени и снимки.

След пенсионирането си Благовеста Стаменова се отдава изцяло на краеведството и родоведството. Издава от печат ръкописа на д-р Бърни Бончев /виж отделна статия/ “Принос към историята на с. Раковица”. А самата тя е автор и съставител на книгите “Живи разкази”/1914/- сборник с мемоарни записки и словестни портрети, колективно творчество на пишещи раковчани, “Училищни летописи”/1915/- документален сборник за 185-та годишнина от началото на образователното дело в с. Раковица и околните 5 села, “Да будет начало” /2020/ и “Белези на времето” /2020/, “Малки разкази за обикновени неща” /2020/.  Под печат е втория том на “Живи разкази” – “Ехо от миналото”.

Автор е и на дейния проект за паметника на загиналите във войните, издигнат пред входа на Раковишкия манастир “Св. Троица”.

Има син  Калин и внучка Алина.