Хореографът Атанас Балъкчиев е роден на 27 май 1960 г. във Видин. През 1988 г. завършва Школа за художествени ръководители – Пловдив, специалност „Състезателни танци“ и става ръководител на състава при Стопански химически комбинат – Видин, с който печели няколко национални и регионални награди.

Атанас Балъкчиев ръководи състави и в читалища и учебни заведения.