Роден е на 22 април 1935 г. в гр. Русе и е възпитаник на колектива за художествена самодейност “Владимир Маяковски”, създаден от ученици през 1946 г. в Русе, от който са излезли творци в различни области на изкуството с национална и световна известност. Учредители на колектива са Леон Даниел, Никола Корабов, Величко Радков, Елиезер Харсон и др. През 1960 г. завършва режисура във ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов” и по разпределение започва работа в Габровския драматичен театър, но по-късно се премества в родния си град Русе. От 1969 г. работи като щатен режисьор и актьор във Видинския театър “Владимир Трандафилов”.

Като режисьор във Видинския драматичен театър Атанас Димитриев поставя редица пиеси от български и чужди драматурзи. Емблематични в историята на Видинския театър са режисьорските му постановки на “По земята” /1964/ от Николай Хайтов, “Необикновен процес” /1965/ от Мария Симова, “Тайната на старата къща” /1965/ от Панчо Панчев, “Плесницата” /1967/ от Камен Зидаров, “Добрата стара Англия” /1967/ от Уилям Съмърсет Моъм, “Разходка в събота вечер” /1968/ от Драгомир Асенов, “Разсъмване” /1969/ от Константин Колев, “Първият удар” /1970/ от Крум Кюлявков, “Цената на доверието” /1970/ от Климент Цачев, “Майстори” /1972/ от Рачо Стоянов,  “Хайде, душко, убий ме!” /1980/ от Азис Несин, “Меко казано” /1983/ от Валери Петров,  “Нерви за любов” /1985/ от Кирил Топалов, “Приключения опасни с герои сладкогласни” /1987/ от Недялко Йорданов, “Любовно биле мандрагора” /1993/ от Николо Макиавели и др. В някои от пиесите на театъра участва и като актьор. Дълги години е и режисьор на самодейния театрален състав при читалището в гр. Кула

Умира на 13 февруари 2009 г. във Видин.