Инженер, архитект Карл Мачас е роден в Чехия. През 1893 г. пречертава проекта на драматичния театър, който е единствения документ за плана за строежа, но не отбелязва кой е автор на оригиналния проект. Той разработва и застроителните документи на градския нивелачен план и кварталите във Видин, утвърдени с Княжески указ от 30 март 1899 г. Бил е градски архитект на Видин по време на мандата на д-р Бърни Бончев /виж отделна статия/.