Архитект Камен Петков Симеонов е роден през 1863 г. в с. Белоптичене. Средното си образование завършва в гр. Враца /1892/ и след казармата няколко години учителства. Мечтае да следва в Художествената академия, но понеже не се отпускат стипендии, се преориентира и завършва  висшето си образование в Политехниката в гр. Карлсруе, Германия, специалност „Архитектура“ през 1896 г. След завръщането си в България работи като архитект във Враца, Видин и София. След 1898 г. се установява в Пловдив.

Арх. Камен Петков е проектирал над 800 частни и обществени сгради и публични пространства. С негови сгради са застроени част от площада и централните улици в гр. Пловдив, но за съжаление част от тях са разрушени при промяна на градоустроиствения план на града или за реализиране на друго гражданско строителство. Сред оцелелите са банки, училища, молитвени домове и храмове, магазини, складове,частни сгради и др., като някои от тях са с променен статут, но са съхранили архитектурния облик, придаден им от техния създател. Освен в Пловдив по негови архитектурни проекти са изградени обществени и частни сгради в Казанлък, Видин и Бургас. Стиловете, в които работи са италиански неокласицизъм и сецесион, съчетани с източно и западно православно църковно архитектурни решения и оформления.

Носител е на награди и отличия, сред които е и орден „За граждански заслуги“ на Министерството на строителството и архитектурата“, връчен му през 1933 г. по повод на 70-та му годишнина. Неговото име носят Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия и улица в гр. Пловдив.

Арх. Камен Петков има четири деца – две дъщери, от които едната е музикален педагог, а другата филолог и двама сина – журналист и архитект. Единият от синовете му арх. Георги Каменов Петков /1917-1991/, внукът му арх. Камен Георгиев Петков /1950-1993/ и правнукът му арх. Георги Каменов Петков продължават творческата дейност на своя род и също посвещават таланта си предимно на гр. Пловдив.

Арх. Камен Петков Симеонов умира на 17 февруари 1947 г. в Пловдив.