Арх. Йосиф Ментрел е бил  градски архитект на Видин и участва заедно с Евгений Геслер /виж отделна статия/, Карл Мачис /виж отделна статия/ и Тома Върхота /виж отделна статия/  в проектирането и изграждането на катедралния храм „Св. Димитър Солунски“ във Видин.