Евгений Геслер е бил градски архитект на Видин и по време на строителството на катедралния храм „Св. Великомъченик Димитър Солунски“ е бил технически ръководител на обекта. След Видин по покана на Тома Върхота работи в архитектурно-техническата служба в Шумен, а по-късно е и главен окръжен архитект на Севлиево.