Евгений Геслер е бил градски архитект на Видин и по време на строителството на катедралния храм „Св. Великомъченик Димитър Солунски“ е бил технически ръководител на обекта /1885-1890/. След Видин по покана на Тома Върхота /виж отделна статия/ работи в архитектурно-техническата служба в Шумен, а по-късно е и главен окръжен архитект на Севлиево и прави плана и скицата на Паметника на свободата, открит през 1894 г. в центъра на града.

                               Катедралният храм „Св. Димитър Солунски“ във Видин, при откриването му през 1926 г.