Художничката Анна Користашевская е родена във Видин. Основното си образование завършва в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, където нейн учител по изобразително изкусво е Веселин Нацин /виж отделна статия/, а средно в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – Видин. Приета е за студентка в Националната художествена академия /НХА/, където завършва и бакалавърската и магистърската  степен на висшето си образование. Дипломира се през 2023 г. и прави първата си самостоятелна изложба в Художествената галерия на НХГ с картините от дипломната си работа. Работила е като уредник в Художествена галерия „Никола Петров“ – Видин.

Анна Користашевская е сред най-активните участници в ежегодния фестивал на изкуствата „Дунавски вълни“. Нейни са  част от творбите, които украсиха  електрическите табла във Видин, а през 2020 г. тя и Светослав Нинов /виж отделна статия/ в рамките на същия фестивал, нарисуваха композицията върху стената на читалище „Цвят“.

На снимката Анна Користашевская /в средата/ при откриване на стенописа върху стената на читалище „Цвят“.

                                                                                                                    Стенописът.