Писателят Ангел Шишков е роден през 1945 г. в с. Градец. Завършва Института по туризъм във Варна. Работил е в сферата на туризма, както и като преводач в африканските страни и преводач от френски, английски, руски и испански език на литературни творби и по различни поводи и мероприятия във Варна.

Една част от творбите му са с фантастична тематика. Автор е на романите –  „Плажът на чужденците“ /1980/, „Сухи и дъждовни сезони“ /1993/  и „Марсианската равнина“ /1994/, на сборниците с разкази „Бурни времена“ /1979/, „Изкуствени кристали“ /1989/ и „Довършващ удар“ /1989/ и на очерци и репортажи в местния и националния печат.

Ангел Шишков е носител на няколко литературни награди – за разказа „Трудни времена“ от международен конкурс във Варшава /1975/, за разказа „Изкуствени кристали“ – трета награда от конкурс на сп. „ФЕБ“ /1989/ и за разказа „Довършващ удар“- поощрителна награда от конкурс на гр. Червен бряг /1989/.

Умира на 27април 2005 г. във Варна.