Роден е през 1944г. в с.Градец. Завършва Института по туризъм във Варна.

     Автор е на романите – „Марсианска земя“, „Плажът на чужденците“, „Сухи и дъждовни сезони“ и на очерци и репортажи в местния печат.