Ангел Паул е роден през 1931 г. Румънски писател и есеист, който е живял известно време  във Видин.

Участвал е във Втората среща на българските и румънски писатели.

Бил е член на Съюза на румънските писатели.

Умира през 1997 г. в Букурещ.