Родена е през 1882 г. в с. Карбинци. Даровита народна певица, самодейка, чийто богат репертоар е изследван и записан от наши краеведи и фолклористи. Сред песните ѝ са – „Рано ранила Драгана“, „Толково лето големо от къ са, либе, залибийме“, „Турско цвекье столовато“ и др.