Журналистката д-р Анна Делчева е родена на 11 март 1967 г. във Видин. В детските и младежките си години участва активно в самодейни състави и клубове, сред които са и „Състав за естрадни танци“ и клуб „Млад журналист“ при Окръжен дом – Видин, като е избрана и за първия председател на Съвета на самодейците към дома. Средното си образование завършва  във Видинската гимназия „Димитър Благоев“, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1990 г. и започва работа като учител в Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с. Гомотарци и хоноруван преподавател в Техникума по облекло и хранене „Вела Пискова“ – Видин. През 1993 г. се включва в екипа на новосъздадения във Видин вестник на Съюза на демократичните сили „Седмичен телеграф“. Работи като репортер и в другите местни вестници „Бдинци“ и „Видин“. През 1995 г. е назначена за редактор в Радиовъзел – Видин, а от следващата 1996 г. е щатен репортер, а по-късно отговорен редактор във видинския клон на радиостанция „Канал Ком“. В периода 2003-2004 г. е мениджър „Печатни издания и връзки с медиите“ в ПиАр екипа на Делегацията на Европейската комисия в България, София като част от програмата на компаниите „ПиАр Пойнт и Спан Консултанс“. От 2005 г. до 2009 г. работи последователно в радиостанция „Нова Европа“ и Агенция БГНЕС. През 2009 г. започва работа за интернет изданието vsekiden.com, а от 2011 г. е част от екипа на „Ню Медиа“ и работи за вестниците „Всеки ден“, „Таблоид“ и „Уикенд“.

Анна Делчева защитава докторската си дисертация на тема „Теософски алтернативи на рисковото общество“ във Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“- Благоеград през 2020 г. и придобива научната степен „Доктор по социална философия“. Дисертацията ѝ е издадена като монография от СУ „Св. Климент Охридски“. Научният ѝ принос е във факта, че за първи път в световен мащаб се прави паралел между основни постановки на теософската доктрина на американската писателка и мистичен философ от руски произход Елена Блаватска и концепцията за рисковото общество в трудовете на германския социолог Улрих Бек. Анна Делчева отстоява тезата, че независимо от утопичния характер на тези алтернативи по отношение на настоящия етап от развитието на човечеството, теософското разбиране за еволюцията, за дълга и политиката предлага база, върху която да се изграждат модели на поведение и организация, насочени към подобряване живота на на личността и обществото. На тази основа дисертацията формира тезата, че съзнателната лична промяна води постепенно до позитивна промяна на обкръжението и на обществото.