Роден е на 5 ноември 1944 г. в с. Княжева махала, община Брусарци, област Монтана. Началното си образование завършва в родното си село, основно в с. Крива бара, а средно в Техникум по електротехника “С. М. Киров” – София. Висшето си образование завършва в МЕИ “В. И. Ленин” – София, специалност “Електрически машини и апарати”. Работил е като учител в селскостопанския техникум в с. Ружинци, главен енергетик на Взривната фабрика в с. Горни Лом и енергетик в цех “Предилен” на Завода за полиамидни влакна на Стопанския химически комбинат – Видин.

Автор е на книгите – “Княжева махала”, “Фамилия Равнянски”, “Спомени за моя живот”, “Спомени за Невена Коканова”, “И аз видях Америка”, “Торлашки речник”, “Бай Вълко – Хитър Петър II от гара Срацимир, Видинско” и на публикации в местния и централен печат.

Умира през 2018 г. във Видин.