Писателят и краеведът инж. Алекси Еленков е роден на 5 ноември 1944 г. в с. Княжева махала, община Брусарци, област Монтана. Началното си образование завършва в родното си село, основно в с. Крива бара, а средно в Техникум по електротехника „С. М. Киров“ – София. Висшето си образование завършва в МЕИ „В. И. Ленин“ – София, специалност „Електрически машини и апарати“. Работил е като учител в селскостопанския техникум в с. Ружинци, главен енергетик на Взривната фабрика в с. Горни Лом и енергетик в цех „Предилен“ на Завода за полиамидни влакна на Стопанския химически комбинат – Видин.

Автор е на книгите – „Княжева махала“, „Фамилия Равнянски“, „Спомени за моя живот“, „Спомени за Невена Коканова“, „И аз видях Америка“, „Торлашки речник“, „Бай Вълко – Хитър Петър II от гара Срацимир, Видинско“ и на публикации в местния и централен печат.

Умира през 2018 г. във Видин.