Арх. Алексей Василев е роден през 1950 г. във Видин. Висшето си образование завършва във Висшия инженерно строителен институт в София и работи първоначално като проектант, а в последствие като главен архитект на Териториална проектантска организация – Видин.

Съавтор е на архитектурните проекти на административната сграда на МВР – Видин и на жилищни блокове „Тимок“ и „Строител 22“.

Алексей Василев е племенник и ученик в изобразителното изкуство на Владимир Мански /виж отделна статия/ и се изявява много успешно и като художник-аквалерист.