Писателят, поетът, историографът и общественикът Александър Игнатиев е роден на 11 януари 1883 г. във Видин.  Бил е един от първите библиотекари в читалище „Цвят“, четири години интендант на Видинския театър, секретар и заместник кмет на гр. Видин.

Публикува множество публицистични материали, рецензии, разкази и стихотворения в местни и национални издания.

Александър Игнатиев е автор на книгата „Трети пехотен Бдински полк във Великата освободителна война /1915-1918/“ /1927/, издадена от фонда за издигане на паметника „На Бдинци“, с която печели наградата на Българската академия на науките и признанието „Една книга – паметник“.

Умира на 23 август 1949 г. във Видин.