Роден е през 1883г. Бил е един от първите библиотекари в читалище „Цвят“, четири години интендант на Видинския театър и заместник кмет на гр.Видин.

     Автор е на книгата „Трети пехотен Бдински полк във Великата освободителна война“.