Родена е на 1 юни 1967 г. във Видин. Висшето си образование завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност „Дизайн и технология на облеклото“. Живее в Италия.

Албена Стефанова е автор  на стихосбирките – „Светулчина обич“, „Всичко друго“ и „Колко още“.