Д-р Юлия Андреева, дм

Д-р Юлия Андреева, дм е родена в гр. Видин и дълги години работи в МБАЛ-Видин.