Доц. д-р инж. Цветан СЛАВЧЕВ Николов

Доц. д-р инж. Цветан Славчев Николов е роден на 26 май 1937 г. във Видин. Завършва Висшия машиноелектротехнически институт „В.И. Ленин“ – София, специалност „Подемно-транспортни, строителни и минни машини“ и през 1969 г. започва работа като ръководител на научна секция в Института по електрокари – София. През 1973 г. е назначен за асистент в катедра ПТСММ на ВМЕИ. През 1987 г. защитава дисертация /к.т.н./ на тема „Изследване и усъвършенстване на повдигателни уредби за универсални кари високоповдигачи“. От 1989 г. е избран за доцент по кари, повдигачи и машини за обработка на контейнери и палети. През париода 1989 – 1992 г. е зам.декан на Машиностроителния факултет и зам.ръководител на катедра ПТСММ /1990-92/.
Основни области на научната и преподавателската му дейност са: подемно-транспортна техника, кари, повдигачи и др.
Автор е на публикации и изобретения в областта на проектиране и изследване на повдигателни уредби и механизми, възли, кари, повдигачи и сменяеми съоръжения за тях, както и на учебното издание „Кари, повдигачи и машини за обработка на контейнери и палети“- ръководство-атлас /1989/.
Носител е на званието „Почетен изобретател“ /1969,1970/ и на наградата „Принос в техническия прогрес“ /1986/.