Доц.д-р инж. Цветан СЛАВЧЕВ Николов

Роден е на 26 май 1937г. във Видин. Завършва МЕИ – София, специалност подемно-транспортни, строителни и минни машини и през 1969г. започва работа като ръководител на научна секция в Института по електрокари – София. През 1973г. е назначен за асистент в катедра ПТСММ на ВМЕИ. През 1987г. защитава дисертация/к.т.н./ на тема „Изследване и усъвършенстване на повдигателни уредби за универсални кари високоповдигачи“. От 1989г. е избран за доцент по кари, повдигачи и машини за обработка на контейнери и палети. През париода 1989 – 1992г. е зам.декан на Машиностроителния факултет и зам.ръководител на катедра ПТСММ/1990-92/.
Основни области на научната и преподавателската му дейност са: подемно-транспортна техника, кари, повдигачи и др.
Автор е на публикации и изобретения в областта на проектиране и изследване на повдигателни уредби и механизми, възли, кари, повдигачи и сменяеми съоръжения за тях, както и на учебното издание „Кари, повдигачи и машини за обработка на контейнери и палети“- ръководство-атлас/1989/.
Носител е на званието „Почетен изобретател“/1969,1970/ и на наградата „Принос в техническия прогрес“/1986/.