Проф. д-р Цветан Желязков Цветков

Проф. д-р Цветан Желязков Цветков е роден на 24 декември 1930 г. в с. Раяновци, община Белоградчик в учителско семейство, баща му учителства предимно в с. Подгоре и е любимец на много поколения свои възпитаници. Цветан Желязков завършва с отличие Белоградчишката гимназия през 1948 г. и учителства в родното си село. През 1953 г. отново с отличие завършва и Висшия институт по физкултура – София. От 1967 г. е асистент в Катедра „Баскетбол“ на института, а от 1970 г. е избран за доцент. От 1973 г. е ръководител на катедра „Научни основи на спортната тренировка“. През периода 1976-1979 г. е декан и зам.ректор на следдипломната квалификация във ВИФ. Докторската си дисертация на тема „Методологични основи на управлението и оптимизирането на спортната подготовка при висококвалифицирани спортисти“ защитава през 1978 г., която по същество е първата докторска дисертация в сферата на физическата култура и спорта у нас. От 1981 г. е професор по Теория и методика на спортната тренировка във ВИФ и НСА. Бил е гост преподавател по същата дисциплина във Факултета по кинезиология – Загреб; Националната спортна академия – Белград; Факултета по физическа култура – Ниш. Участвал е като лектор на международни семинари и курсове за квалификация на спортни специалисти по програмите ФАР и др. в Югославия, Турция, Мексико, Хърватска и др.
Като треньор по баскетбол през 1954 – 1965 г. има четири шампионски титли на България с отборите на „Академик“, мъже и жени -1957, 1960, 1963 и 1965 г. С националния женски отбор по баскетбол завоюва – европейска титла /1958 г. в Лодз, Полша/, второ място на световното първенство /1959 г. в Москва, СССР/, второ място на европейското първенство /1960 г. в София/, златни медали на Универсиадата /1961 г. в София/.
През 1961 г. е награден от БОК със златен медал и обявен за „Най-добър треньор за годината“, а от БСФС е удостоен със званието „Заслужил треньор по баскетбол“. През 1964-1966 г. разработва теоретико-методическите основи на „Системата за олимпийска подготовка на България“, която е отличена от БСФС с първа награда за научноприложни трудове.
В периода от 1964 г. до олимпиадата в Атланта през 1996 г. проф. Цветан Цветков неотменно е свързан с изграждането и управлението на системата за олимпийска подготовка на България в качеството си на: старши треньор /1964, 1972/; директор на Центъра за научно-приложна дейност в спорта /1981-1992/; зам.председател на Българския спортен сьюз /1982-1991/; зам.председател на Държавния комитет за физическо възпитание и спорт при МС /1995-1997/; член на БОК до 1996 г. От 1983 г. за два мандата е член на комисията по „Философските, педагогическите и социологическите науки“ при ВАК. Член е на Научно-изследователския комитет към СИЕПС при ЮНЕСКО и на Международната асоциация „Sport Kinetich“, на борда на директорите на“Amerikan Biographical lnstitute“, на редакционната колегия на списание „Kineziologija“ – Загреб и на списание „Fasta Univertatis“ – Ниш.
Научно-изследователската, приложната и педагогическата дейност на проф. Цветков е отразена и в над 160 научни публикации, 33 от които са отпечатани в други страни, а 3 от монографиите му са преведени на английски, испански и сръбски езици.
Носител е на високи спортни, научни и преподавателски отличия и награди и на ордените – „Народен орден на труда“-златен 1972 г. и 1988 г. „Св.Св. Кирил и Методий“ I степен /1980г./.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1012.