Ст.н.с. I ст. д-р Цветана Петрова Ганчева, дм

Ст.н.с. I ст. д-р Цветана Петрова Ганчева, дм е родена на 24 април 1925 г. в с. Бела Рада. През 1951 г. завършва медицина в Софийския университет. Същата година записва специализация по микробиология отново там, а през 1964 г. специализира и в Москва. През 1965 г. става старши научен сътрудник II степен, през 1967 г. става кандидат на медицинските науки, а през 1973 г. ст.н.с. I степен. От 1979 г. е завеждащ Лабораторията за специфична профилактика на вариолата, беса и грипа към Катедрата по вирусология при Научния институт по заразни и паразитни болести.
Има над 100 научни публикации. Разработва и внедрява с колектив клетъчно-културната ваксина, постваксиналния имунитет и др.
През 2001 г. в съавторство издава най-значимия си научен труд „Инфектология“.