Ст.н.с.Iст.дмн д-р Цветана Петрова Ганчева

Родена е на 24 април 1925г. в с.Бела Рада. През 1951г. завършва медицина в София. Същата година записва специализация по микробиология, а през 1964г. специализира и в Москва. През 1965г. става старши научен сътрудник II степен, през 1967г. става кандидат на медицинските науки, а през 1973г. ст.н.с. I степен. От 1979г. е завеждащ Лабораторията за специфична профилактика на вариолата, беса и грипа към Катедрата по вирусология при Научния институт по заразни и паразитни болести.
Има над 100 научни публикации. Разработва и внедрява с колектив клетъчно-културната ваксина, постваксиналния имунитет и др.
През 2001г. в съавторство издава най-значимия си научен труд „Инфектология“.