Гл.ас.д-р Цанко Димитров Марков

Роден е през 1924г.в с.Раковица. Син е на Димитър Марков – Фелдшера и е по-малък брат на проф.д-р Митана Димитрова Маркова/виж отделна статия за нея/. Завършва с отличен успех и средното си образование във Видинската гимназия, и висшето си образование в Медицинския факултет на СУ. Професионалната си кариера започва като военен лекар във военните поделения на с.Габровница и гр.Горна Оряховица. След спечелен конкурс през 1956г. става хирург в Окръжна болница-Русе. През 1993г. отново с конкурс става асистент, а по-късно главен асистент в Първа хирургия на Медицинска академия – София под ръководството на проф.Капитанов. Той прави първата операция в България за отстраняване на целия стомах и директното съединяване на хранопровода с дванадесетопръстника. Има 6 месечна специализация във Франция е за една година е командирован от Червения кръст с мисия в Йемен.
Д-р Марков се изявява и като поет, с десетки стихотворения, и като художник, като естествена галерия на маслените му платна е собствения му дом в София.
Негова съпруга е проф.д-р Донка Байкова – специалист по диетично хранене. Техните синове проф.д-р Димитър Цанков Марков и гл.ас. д-р Петър Цанков Марков също се посвещават на лекарската, преподавателска и научна дейност.
Владеел е отлично английски и френски език.
Умира през 1996г. в с.Раковица, където по негова изрично заявена воля е и погребан.