Гл.ас. д-р Цанко Димитров Марков

Гл.ас. д-р Цанко Димитров Марков е роден през 1924 г. в с. Раковица. Син е на Димитър Марков – Фелдшера и е по-малък брат на проф. д-р Митана Димитрова Маркова /виж отделна статия за нея/. Завършва с отличен успех и средното си образование във Видинската гимназия, и висшето си образование в Медицинския факултет на СУ. Професионалната си кариера започва като военен лекар във военните поделения на с. Габровница и гр. Горна Оряховица. След спечелен конкурс през 1956 г. става хирург в Окръжна болница-Русе. През 1993 г. отново с конкурс става асистент, а по-късно главен асистент в Първа хирургия на Медицинска академия – София под ръководството на проф. Капитанов. Той прави първата операция в България за отстраняване на целия стомах и директното съединяване на хранопровода с дванадесетопръстника. Има 6 месечна специализация във Франция и за една година е командирован от Червения кръст с мисия в Йемен.
Д-р Марков се изявява и като поет, с десетки стихотворения, и като художник, като естествена галерия на маслените му платна е собствения му дом в София.
Негова съпруга е проф. д-р Донка Байкова – специалист по диетично хранене. Техните синове проф. д-р Димитър Цанков Марков и гл.ас. д-р Петър Цанков Марков също се посвещават на лекарската, преподавателска и научна дейност.
Владеел е отлично английски и френски език.
Умира през 1996 г. в с. Раковица, където по негова изрично заявена воля е и погребан.