Ст.н.с. д-р Цанко Ангелов Денков /1925-2017/

Ст.н.с. д-р Цанко Ангелов Денков е роден на 7 август 1925 г. с. Ново село. Произхожда от учителско семейство. Баща му Ангел Денков е автор на една от неиздадените истории на с. Ново село. Основното образование Цанко Денков завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия през 1945 г. През 1949 г. завършва висшето си образование в Агрономическия факултет на Селскостопанската академия “Георги Димитров“- София, специалност „Животновъдство“. Същата година постъпва като стажант-учител в новооткритото Практическо млекарско училище в гр. Кула, а през следващата е назначен и като редовен учител. След 10 години учителстване през 1961 г. е назначен като старши технолог, а по-късно и като началник цех на „Млекопреработване“- Видин. През 1963 г. е изтеглен на работа като специалист в направление „Производство на бяло саламурено сирене“ в дирекция „Млечна промишленост“- София. В края на 1964 г. е назначен за старши технолог в Научно-изследователския институт по млечна промишленост“- Видин. Последователно става научен и старши научен сътрудник. През 1976 г. защитава дисертация на тема „Разработване на технология и внедряване в производсвото на бяло саламурено сирене от сгъстено мляко“ и получава научната степен „Кандидат на техническите науки“ и е назначен за зав.секция „Технология“ на института, на която длъжност се пенсионира през 1985 г.
Цанко Денков има над 60 научни публикации и признати 6 изобретения, от които 4 са внедрени в производството. Канен е и като лектор в университети и на специализирани курсове за специалисти в млекопроизводството. Автор е на сборник лекции и е съавтор на учебника „Мляко и млечни продукти“ предназначен за селскостопанските школи.
Носител е на научни награди и юбилейни медали и значки.

Баща е на естрадния музикант, изпълнител, композитор и аранжьор д-р Георги Цанков Денков /виж отдена статия/.
Умира през м. август 2017 г. във Видин.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1077.