гл.ас. Христо Костов Христов (Вълчев) /1932-1982/

Гл. ас. Христо Костов Христов е роден на 5 март 1932 г. в Белоградчик. Баща му – Коста Христов Вълчев, е юрист и запален турист, с хоби рисуване на пейзажи от околностите на града. Майка му – Цветана Алексиева Вълчева, е учителка в началното училище. Имат три деца – Светла, Христо и Звездо Костов Христов /виж отделна статия/.
През 1949 г. Христо Костов завършва средното си образование в Белоградчишката гимназия и е приет за редовен студент във Физико-математическия факултет на СУ ”Св.Климент Охридски” – специалност „Физика – педагогически профил”. Завършва уневерситета през 1954 г. с отличен успех и започва веднага работа като редовен учител по физика в родния си град.
С много ентусиазъм и упорит труд за няколко години създава образцов кабинет по физика, в който влага и лични средства и инициира създаването на училищна астрономическа обсерватория, построена за две години от организирани от него ученически бригади и със съдейстието на тогаващния зам. председател на Окръжен народен съвет – Видин Ангел Будев /виж отделна сатия/, която по-късно получава названието „народна” и е присъединена към Секция „Астрономия” на БАН.  По този повод пред 1961 г. той е награден с медал „За трудово отличие”. 
Същата 1961г. година Христо Костов печели конкурс за асистент в Катедрата по методика на обучението по физика във Физико-математическия факултет на СУ. За кратко време изгражда кабинет – лаборатория за физични демонстрации и изобретява специални уреди и установки за учебни опити и експерименти.
От 1966 г. Христо Костов е повишен в старши асистент, а от 12 юли 1971 г. заема длъжността главен асистент в катедрата.
Публикувал е над 100 научни и научно-популярни статии в български и чужди списания, но не успява да защити завършената си и предадена дисертация на тема „Радиоелектронни прибори в учебния експеримент по физика в средното училище”, която след смъртта му е публикувана като книга през 1984 г.
Написаната от Христо Костов четиритомна поредица от ръководства за демонстрационни опити по физика, публикувана от 1973 г. до 1978 г., в сп. „Наука и техника“ има особено голямо значение за учителите по физика, които я наричат „Енциклопедия на учебния експеримент по физика“.
Гл.ас. Христо Костов е член на Централните ръководства на Българското физико-математическо дружество и на Дружеството на физиците в България, член и на редакционния екип на издавания от него бюлетин. Член е и на редколегията на сп. ”Математика и физика”от 1962 г. и е зам. главен редактор, а по късно от 1979 г. до смъртта си и главен редактор на новото списание „Физика”.
В съавторство със ст.н.с. Борис Попов участва в написването на книгата „Демонстрационни опити по оптика и атомна физика” (1975).
Специализирал е в Унгария, Москва (1966 и 1967) и Киев(1973 и 1974). Самият той подготвя десетки специализанти и докторанти.
Член е на авторските колективи на книгите: „Физиката в СУ ”Св. Климент Охридски” (1976-1980), том VІІ, „Физическият факултет през VІІ-та петилетка” (1982) и „Физиката в България”,том 2 (1889-1960)
Умира на 2 ноември 1982 г. в София.