Проф. д-р Трифон Първулов Иванов

Проф. д-р Трифон Първулов Иванов е роден на 7 февруари 1918 г. в с. Раброво, община Бойница. Рано остава сирак, баща му загива на фронта, а майка му умира дни след него от холера, когато Трифон е само на 6 месеца и той е отгледан от чичо си. Начално образование завършва в родното си село, а основно в с. Шишенци. През 1933 г. се записва в Бреговската гимназия, но една година по-късно се премества във Видинската гимназия, която завършва през 1937 г.

През 1938 г. е приет за студент в Агрономическия факултет на Софийския държавен университет. Завършва университета през 1943 г. През 1944 г. заминава на фронта и е назначен за зам. командир по политическата част на тежко-картечна рота. Ранен е тежко в Унгария и завинаги в главата му остават парчета от куршум и от каската му, които лекарите не успяват да извадят. Награден е с орден за храброст и с медал от Президиума на Върховния съвет на СССР. През 1945 г. е назначен за асистент във винарския отдел на тогавашния Централен земеделски изследователски институт – София, а през 1950 г. става ръководител на отдела. Същата година  е избран по съвместителство и за хоноруван преподавател към катедра  „Винарска технология“ на факултета по хранително-вкусова промишленост към Висшия селскостопански институт-Пловдив. През 1952 г. става доцент и зам. декан на факултета, а през 1953 г. става първият зам.ректор на новосъздадения, в голяма степен благодарение и на него Висш институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив.

Проф. Трифон Иванов е най-дългогодишния декан на Факултета по виното и високоалкохолните напитки на института – от 1965 г. до 1984 г. През 1967 г. става професор, а през 1996 г. Университетът по хранителни технологии му присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза“.

Като преподавател води дисциплината „Технология на виното и високоалкохолните напитки“ във всичките ѝ аспекти и подтеми и съдейства в максимална степен за създаването на модерни за времето си материано-техническа база и учебни планове, включително разработването и усъвършенстването на учебните програми по дисциплините „Технология на виното“ и „Енология“

Бил е член на ВАК от 1967 г. до 1972 г., на Съвета за научните степени по „Технология на хранителните и вкусови продукти“ при ВАК от неговото основаване до 1987 г., на Научно-техническия съвет на Института по винопроизводство – София и на Научно-техническия съвет на Иститута по лозарство и винарство – Плевен. 

Професор Трифон Първулов Иванов е автор на стотици статии и научни и научно-популярни публикации в специализирани издания и периодичния печат и на учебника „Технология на виното“, в две части, който претърпява 5 издания и надхвърля 600 страници. Това засега е единственият български учебник, по който студентите, а и много научни работници и технолози изучават технологията на винопроизводството. Съавтор е на ръководството „Практикум по винарска технология“, претърпяло 3 издания, а на 93 годишна възраст през 2011 г. издава учебниците „Обща технология на виното- том 1“ и „Технология на специалните вина- том 2“. Негови трудове са издадени на френски /4/, немски /1/ и руски /2/. Има и 6 авторски свидетелства за направени изобретения. Под негово ръководство са защитени 9 дисертации от български и чужди граждани, а петима негови докторанти са хабилитирани като един е професор, един е доцент и трима са старши научни сътрудници.

Сред специалистите и известен като „бащата на българското шампанско“, защото създава първото шампанизирано вино в България. Когато обаче то излиза на пазара Франция осъжда България в Международната организация на лозята и вината OIV, затова че е използвано патентованото име „шампанско“ и българският му аналог е наречен „Искра“. Негови близки споделят, че Тодор Живков обожавал лечебното билково вино, което също е създадено по технология на проф. Трифон Иванов и носи името предложено от самия него „Биляна“. То се произвежда в специален цех с непрекъсната поточна линия във Винпром-Търговище  с капацитет от 1 200 000 бутилки годишно, прави се по специална рецепта от екстракти от български билки и плодове и завладява трайно пазара на бившите социалистически страни от Източна Европа и особено Чехословакия.

Трифон Иванов е удостоен  с редица държавни отличия – два ордена „Народна Република България“, „Народен орден на труда“ – златен и 8 юбилейни медала, както и на златни и сребърни значки на министерства и ведомства. Вписан е с биографични данни и изброяване на научните му постижения и в тритомното издание „Энциклопедия виноградства СССР“. Лауреат е и на специалната годишна награда на бившата Академия на селскостопанските науки.
Има син и дъщеря, пет внука и осем правнука.

На снимката е проф. Трифон Първулов Иванов на тържеството по повод на неговата 100 годишнина /2018/.