Доц. д-р Тони Методиев Томов /Милин/

Доц. д-р Тони Методиев Томов /Милин/ е роден на 3 февруари 1944 г. в с. Долни Лом. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Белоградчишката гимназия. През 1969 г. завършва висшето си образование в Агрономическия институт в гр. Пловдив и след спечелен конкурс става научен сътрудник към института. Защитава дисертация и е назначен за завеждащ секция. Преподавател е и в Аграрния университет в Пловдив, където спечелва конкурс за доцент.
Умира твърде млад в Пловдив.