Доц. д-р Тони Методиев Томов /Милин/

Роден е на 3 февруари 1944г. в с.Долни Лом. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Белоградчишката гимназия. През 1969г. завършва висшето си образование в Агрономическия институт в гр.Пловдив и след спечелен конкурс става научен сътрудник към института. Защитава дисертация и е назначен за завеждащ секция. Преподавател е и в Аграрния университет в Пловдив, където спечелва конкурс за доцент.
Умира твърде млад в Пловдив.