Проф. кфн полк. Тодор Петков Лилков /1921-2003/

Проф. кфн полк. Тодор Петков Лилков е роден на 21 юли 1921 г. в с. Бранковци. Брат е на фотографа Иван Петков Лилков /виж отделна статия/. Сред съселяните си Тодор Лилков е известен с прякора „Сталин“. Основното и прогимназиално си образование завършва в родното си село през 1936 г. и се записва в Кулската непълна реална гимназия, но по-късно се прехвърля и завършва средното си образование във Видинската мъжка гимназия през 1940 г., където е приет за член на РМС и установява близки връзки и приятелство със секретарите на ОК на РМС Мико Нинов и Боян Чонос Същата година е приет за студент в СУ “Климент Охридски“ по специалността „Философия“. През 1942 г. след разкриването на ремсовата конспиративна организация във Видинската гимназия е арестуван, инквизиран и осъден на 15 години затвор. След 9.9.1944 г. и излизането си от затвора е избран за политкомисар за защитата на гр. Кула от немските войски. През 1945 г. е избран за организационен секретар на Околийския комитет на БКП – Кула. През 1948 г. влиза в редовете на БНА. След уволнението си е приет във Военната академия „В.И. Ленин“в Москва, която завършва с отличен успех през 1955 г. След дипломирането си до 1964 г. е старши преподавател по философия във Воената академия „Г.С. Раковски“- София. През 1965 г. защитава дисертацията си на тема „Социалистическата съзнателност и боеспособността на армията“ и получава научната степен „Кандидат на философските науки“. През периода 1964-1971 г. е завеждащ Катедрата по философия на академията. През 1977 г. Висшата атестационна комисия при Министерския съвет му присъжда научното звание доцент и се уволнява от БНА със звание полковник. От следващата 1978 г. преподава Научен комунизъм в Академията за обществени науки и социално управление на ЦК на БКП. През 1982 г. става професор.
Проф. Тодор Лилков сътрудничи дълги години на Управлението за политическо възпитание към Дирекцията на народната милиция и е редактор в редколегията на Военно издателство-София. От 1993 г. е председател на Общинския съвет на ветераните от войните в община Красно село. През 2000 г. е обявен за почетен член на съюза.
Умира на 25 февруари 2003 г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-961.