Проф.кфн полк. Тодор Петков Лилков

/1921-2003/
Роден е на 21 юли 1921г. в с.Бранковци. Сред съселяните си е известен с прякора „Сталин“. Основното и прогимназиално образование завършва в родното си село през 1936г. и се записва в Кулската непълна реална гимназия, но по-късно се прехвърля и завършва средното си образование във Видинската мъжка гимназия през 1940г., където е приет за член на РМС и установява близки връзки и приятелство със секретарите на ОК на РМС Мико Нинов и Боян Чонос Същата година е приет за студент в СУ“Климент Охридски“ по специалността „Философия“. През 1942г. след разкриването на ремсовата конспиративна организация във Видинската гимназия е арестуван, инквизиран и осъден на 15 години затвор. След 9.9.1944г. и излизането си от затвора е избран за политкомисар за защитата на гр.Кула от немските войски. През 1945г. е избран за организационен секретар на Околийския кометет на БКП – Кула. През 1948г. влиза в редовете на БНА. След уволнението си е приет във Военната академия „В.И.Ленин“в Москва, която завършва с отличен успех през 1955г. След дипломирането си до 1964г. е старши преподавател по философия във Воената академия „Г.С.Раковски“-София. През 1965г. защитава дисертацията си на тема „Социалистическата съзнателност и боеспособността на армията“ и получава научната степен „Кандидат на философските науки“. През периода 1964-1971г. е завеждащ Катедрата по философия на академията. През 1977г. Висшата атестационна комисия при Министерския съвет му присъжда научното звание доцент и се уволнява от БНА със звание полковник. От следващата 1978г. преподава Научен комунизъм в Академията за обществени науки и социално управление на ЦК на БКП. През 1982г. става професор.
Проф.Тодор Лилков сътрудничи дълги години на Управлението за политическо възпитание към Дирекцията на народната милиция и е редактор в редколегията на Военно издателство-София. От 1993г. е председател на Общинския съвет на ветераните от войните в община Красно село. През 2000г. е обявен за почетен член на съюза.
Умира на 25 февруари 2003г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-961.