Доц. д-р Тодор Лозанов Тодоров

Доц. д-р Тодор Лозанов Тодоров е роден в с. Скомля. Преподавател в Лесотехническия институт.