Доц. Тодор Лозанов

Роден е в с.Скомля. Преподавател в Лесотехническия институт.