Проф.инж. Тодор Коцев Цурински

/1918 – 1997/
Роден е на 3 февруари 1918г. в с.Чупрене. През 1944г. завършва висшето си образование в Братислава, Словакия със специалнист „строително инженерство“. Работил е като главен инженер при строителството на язовирите „Тополница“ и „Искър“. През 1968г. става професор. От 1967г. до 1985г. е завеждащ Катедрата по организация и икономика на строителството във Висшия инженерно-строителен институт – София. Зам. Декан/1958-65/ и декан /1965-66, 1972-76/ на Строителния факултет на Института.
Член на много научни съюзи и организации.
Автор на монографии, студии и учебници, сред които: „Организация на хидротехническото строителство“/1962//две издания/, „Организация и изпълнение на водоснабдителното и канализационното строителство“/1982/, „Ръководство за разработване на проекта по организацията и изпълнението на хидротехническото строителство“ /1980/, „Ръководство за упражнения по организацията и управлението на хидротехническото строителство“/1987/ и др.
Умира през 1997г. в София.