Проф. инж. Тодор Коцев Цурински /1918-1997/

Проф. инж. Тодор Коцев Цурински е роден на 3 февруари 1918 г. в с. Чупрене. Средното си образование завършва в строителен техникум в София. През 1944 г., след две годишно прекъсване заради войната, завършва с пълно отличие висшето си образование в Братислава, Словакия със специалност „Строително инженерство“. Работил е като технически ръководител при строителството на язовир и хидровъзел „Тополница“ /1945-1949/ и като главен инженер на най-големия хидровъзел за времето си „Искър“ /1949-1954/, към който са и водноелектротехническите централи „Пасарел“ и „Кокаляне“. През 1954-55 г. е назначен за началник отдел в „Енергопроект“- София и се включва много активно в строителството на Баташкия водносилов път, включващ изключително сложни съоръжения и язовирите „Васил Коларов“, „Беглика“ и „Тошков чарк“. Научно-преподавателската му дейност започва през 1956 г. като асистент в катедра „Организация на строителството“ във Висшия институт по архитектура и строителство /ВИАС/. От 1958 г. е доцент, а през 1963 г. става професор. От 1968 г. до 1985 г. е завеждащ Катедрата по организация и икономика на строителството. Бил е зам. декан /1962-64/ и декан /1965-66, 1974-79/ на Строителния факултет на Института.
Членувал е в много научни съюзи и организации и в българския и международния Комитет за механизация на земните работи в строителството и за ефективно внедряване на родните и световни постижения в проектантската и строителна практика и с петте езика, които е владеел и ползвал е печелел уважение и приятелства сред широк кръг от колегите си.
Автор е на над 60 научни труда – монографии, студии и учебници, сред които: „Организация на хидротехническото строителство“ /1962//две издания/, „Организация и изпълнение на водоснабдителното и канализационното строителство“ /1982/, „Ръководство за разработване на проекта по организацията и изпълнението на хидротехническото строителство“ /1980/, „Ръководство за упражнения по организацията и управлението на хидротехническото строителство“ /1987/ и др.

Проф. Тодор Цурински е сред основателите и дългогодишен директор на Научноизследователския институт по икономика, организация и механизация на строителството“ /НИИОМС/, в който се обучават и възпитават множество специалисти и научни работници, създали уникални системи от хидротехнически съоръжения у нас и в чужбина.

Той е носител на високи държавни и професионални отличия – орден „Червено знаме на труда“, „Народен орден на труда“, златен медал „50 години водно дело“, юбилеен медал „25 години СИВ“, два пъти златна значка „Кольо Фичето“, юбилейна значка „За принос в техническия прогрес“, значка „Първенец ва VI-та петилетка“ и много други.
Умира на 7 февруари 1997 г. в София.