Доц. ст.н.с. I ст. Тодор Генов Петков, дбн /1932-2007/

Проф. ст.н.с. I ст. Тодор Генов Петков, дбн е роден на 5 октомври 1932 г. в с. Кладоруб. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология. През 1960 г. е назначен за асистент, а през 1975 г. печели конкурс за доцент във Висшия селскостопански институт – София. От 1983 г. е старши научен сътрудник I-ва степен. По-късно печели конкурс за професор и преминава на работа в Централната лаборатория по обща екология при БАН и е приет за член кореспондент на академията.

Член е на Дружеството на паразитолозите в България.
Автор на много научни публикации и на „Зоология. Кратък курс“ /2002/. Съавтор е на „Зоология. Учебник за студенти“ /1999/.

Умира през 2007 г. в София.