Доц.ст.н.с.Iст. Тодор Генов Петков,дбн

Роден е на 5 октомври 1932г. в с.Кладоруб. Завършва Софийския университет „Св.Климент Охридски“ специалност биология. През 1960г. е назначен за асистент, а през 1975г. за доцент във Висшия селскостопански институт – София. От 1983г. е старши научен сътрудник I-ва степен. Член е на Дружеството на паразитолозите в България.
Автор на много научни статии.