Доц. д-р Тома Лазаров Филков е роден във Видин. Син е педагога, музиканта, общественика и журналиста Лазар Филков Лазаров /виж отделна статия/. Тома Филков е завършил средното си образование във видинската гимназия, а висше в Медицинския университет – София и дълги години е завеждащ сектор „Дерматология и венерология“ в Плевенския медицински университет.

Съавтор е на изданията „Клинична дерматология“ /1990/, „Псориазис“ /2006/ и др.