Гл.ас. Таня Якимова

Гл.ас. Таня Якимова е родена във Видин. Преподавател е по английски език в Нов български университет.