Ст.н.с. II ст. Климент Яков Бойчев е роден на 19 януари 1931 г. в с. Костичовци. Средното си образование завършва през 1949 г. в Ломската гимназия, а висше през 1953 г. във Висшия институт по физкултура „Георги Димитров“. Същата година започва работа като младши научен сътрудник в Централния научно-изследователски институт за физическа култура-София. През целия си живот е ангажиран с обществено-политически дейности. През периода 1957-1967 г. е обществен треньор на деца и висококвалифицирани плувци и треньор на националния отбор по плуване. Негови възпитаници са 4-ма майстори на спорта по плуване. От 1963 г. е член на Бюрото на ГС на БСФС – София. От 1966 г. е старши научен сътрудник II степен. От 1979 г. е декан на треньорския факултет на ВИФ. От 1982 г. е председател на републиканския треньорски съвет.

Климент Бойчев има над 130 научни труда и публикации, както и на 2 учебника и на няколко ръководства по различни научни дисциплини. Автор е и на 12 публикации в чуждестранни издания. Сред най-популярнте му книги са „Методи за контрол в плувния спорт“ /1974/ и „Основи на научно-изследователската работа“ /1987/. Той разработва и първата „Единна програма за плуване“ на БФС, както и  „Комплексна целева програма за развитие на плуването до 1990 г.“

Автор е и на три признати изобретения и е бил ръководител на 6-ма аспиранти и 15 дипломанти.