Ст.н.с. I ст. д-р Яким Михайлов Шаличев

Ст.н.с. I ст. д-р Яким Михайлов Шаличев е роден на 9 февруари 1915 г. във с. Репляна. Основно образование завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия през 1933 г. През 1937 г. завършва висшето си образование в Агрономо-лесовъдния факултет на СУ “Св. Климент Охридски“. Започва работа като стажант-агроном, а по-късно е назначен за учител в практическото училище по животновъдство в гр. Кнежа. През 1942 г. става инспектор по земеделско образование в Министерството на земеделието и горите, а от следващата година се премества като инспектор по скотовъдство в гр. Белоградчик. От 1944 г. е научен сътрудник по млекарство в института по животновъдство в гр. Стара Загора. През 1949 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник II степен и започва работа в Института по животновъдство – Костинброд, като негов пръв директор /1950-1960/ и зам.директор по научната дейност /1960-1972/. През 1967 г. става ст.н.с. I степен. От 1972 г. до пенсионирането си през 1977 г. отново е директор на Института по животновъдни науки – Костинброд, който вече е към БАН.
Яким Шаличев е автор и съавтор на над 90 научни и научно-популярни статии, брошури, обзорни доклади и научни съобщения.
Повече от 5 години и главен редактор на сп. “Животновъдство“ и член на редколегията на сп. “Селскостопанска мисъл“.
Носител е на множество награди, юбилейни медали и отличия, както и но ордените „Кирил и Методий“ I степен и „Народна Република България“ II степен.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1013.