Ст.н.с.I ст. д-р Яким Михайлов Шаличев

Роден е на 9 февруари 1915г. във с.Репляна. Основно образование завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия през 1933г. През 1937г. завършва висшето си образование в Агрономо-лесовъдния факултет на СУ“Св.Климент Охридски“. Започва работа като стажант агроном, а по-късно е назначен за учител в практическото училище по животновъдство в гр.Кнежа..През 1942г. става инспектор по земеделско образование в Министерството на земеделието и горите, а от следващата година се премества като инспектор по скотовъдство в гр.Белоградчик. От 1944г. е научен сътрудник по млекарство в института по животновъдство в гр.Стара Загора. През 1949г. е хабилитиран за старши научен сътрудник II степен и започва работа в Института по животновъдство – Костинброд, като негов пръв директор/1950-1960/ и зам.директор по научната дейност/1960-1972/. През 1967г. става ст.н.с.I степен. От 1972г. до пенсионирането си през 1977г. отново е директор на Института по животновъдни науки – Костинброд, който вече е към БАН.
Яким Шаличев е автор и съавтор на над 90 научни и научно-популярни статии, брошури, обзорни доклади и научни съобщения.
Повече от 5 години и главен редактор на сп.“Животновъдство“ и член на редколегията на сп.“Селскостопанска мисъл“.
Носител е на множество награди, юбилейни медали и отличия, както и но ордените „Кирил и Методий“ I степен и „Народна Република България“ II степен.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1013.