Проф. Страхил Димитров Тошев

Проф. Страхил Димитров Тошев е роден на 15 юли 1932 г. в с. Динково, община Ружинци. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика“. През периода 1960-63 г. е аспирант в Московския държавен университет. От 1971 г. до 1974 г. е доцент в Хартумския университет – Судан. От следващата година е завеждащ катедра и професор по физика в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София.
Проф. Страхил Тошев е автор на „Физика на диелектриците“, „Лекции по физика“ в две части, „Физика“/1987/                         /в съавторство/ и мн. др.