Гл.ас. Стоян Сълов Стоянов

Гл.ас. Стоян Сълов Стоянов е роден в гр. Грамада. Преподавател във Варненския университет.