Проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков

Проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков е роден на 17 февруари 1940 г. в с. Стакевци. Племенник е на големия американски специалист по космически технологии от български произход проф. Виден Табаков /виж отделна статия/, който е брат на баща му. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1958 г. като единствения пълен отличник на випуска. През 1965 г. завършва МЕИ – Москва, със специалност „промишлена електроника“. Също там през 1970 г. защитава и кандидатската си дисертация на тема „Изследвания и разработка в ВЧ тиристорных инверторов“.
Професионалната си дейност започва като инженер през 1966 г. във ВМЕИ “В.И. Ленин“ – София. През 1971 г. е назначен за асистент в катедра „Електронна техника“ на института. През 1977 г. е избран за доцент по електронни устройства за автоматизация, а през 2002 г. за професор по електронни преобразователи.
През периода 1977-1982 г. е зам.декан на Факултета по радиоелектроника, а от 1977 г. до 1992 г.  е член на ФС на ФРЕ и Факултета по електронна техника и технологии. Бил е член и на Академичния съвет на ТУ-София /1988-1989, 2000-2005/, ръководител на катедра „Силова електроника“ /1995/ и член на няколко научни съвета. От 2000г. до 2005г. е декан на ФЕТТ. Ръководил е два международни изследователски проекта между ТУ-София и МЕИ-Москва.
Основни области на научната и преподавателската дейност на проф. Стефан Табаков са – полупроводникови силови прибори, силова електроника, преобразователна техника, инвертори, прекъсвачи, анализ, електронни силови системи, импулсни и цифрови устройства. С основание се счита за един от основоположниците на силовата електроника у нас.
Автор е на над 120 научни публикации, 21 учебни книги и повече от 40 научно-приложни разработки. Книгите му по тиристърна техника /три издания/ са основно помагало за инженери и специалисти вече повече от 25 години. Други негови особено ценни учебни издания са: „Промишлена електроника“ /IV и V изд.,1978, 1988/, „Специални измервания и лаболатория по ПЕ“ /1978, 1982, 1988/, „Промишлени електронни схеми и устройства“ /1988/, „Основи на преобразователната техника“ /1989/ и др.
Бил е председател на Специализирания научен съвет по електронна и компютърна техника при ВАК, председател на секция СЕ към НТС и главен редактор на сп.“Електротехника и електроника“.
Проф. Табаков е включен в шестото издание на Американския биографичен институт „5000 известни личности на света“ и е номиниран от него за „Личност на 1998 г.“ Почетен член е на СЕЕС. Носител е на много държавни и научни отличия – ордени, медали, звания и грамоти.