Доц.д-р арх. Станчо Цеков Веков

Роден е на 26 юли 1949г. в с.Вълчек, общ.Макреш. Средното си образование завършва в ТМТ“Коста Йорданов“-Видин специалност електротехника, а висшето във ВИСИ-София специалност „Архитектура“ през 1975г. След завършването си работи в архитектурния отдел на Териториална проектантска организация-Видин и като архитект на свободна практика. През периода 1990-1993г. е зам.кмет на община Видин по строителството. Активен член и секретар на първия Инициативен комитет за изграждане на Дунав мост 2 при Видин-Калафат. След 2000г. е назначен на преподавателска работа във ВСУ“Черноризец Храбър“ като асистент, а по-късно като старши и главен асистент. През 2011г. защитава дисертационния си труд на тема „Новият живот на старите улици и квартали“/Архитектурно-градоустройнствени и художествени проблеми при обновяването на търговските улици и квартали в градовете изградени през периода 1878-1944г./ с илюстрации от Видин и Варна и получава научно образователната степен „доктор“. През 2012г. след конкурс е назначен за доцент в Архитектурния факултет на ВСУ катедра „Архитектура и урбанистика“. Основните дисциплини, които води са „Редизайн и реконструкция на сгради“, „Интериор и дизайн“. Бил е и гост-преподавател/2007-2012/ във Факултета по строителен мениджмънт на Университет „Никола Тесла“- Белград.
Доц.Станчо Веков е автор на монографията „Реконструирани пространства/I Екстериорни пространства“/2012/, както и на публикациите „Изчезващите къщи/Хубавите къщи“/2010/ „Архитект Майер Аладжемов – майстор на сецесиона“, „Европейският контекст на Българската архитектура след Освобождението“, „Кирил Шиваров – пионер на архитектурния синтез в България“, „Новият живот на старите улици и квартали“, „Видин – архитектурни ревизии“ и др.
По-значителни обекти в творческата му биография са: множество жилищни и обществени сгради в София, Варна, Видин, Провадия, Белоградчик, Брегово, Кула и др./1976-2016/, Младежки дом в Чупрене/1985/, Мемориал на жертвите на комунизма/2000/, Мемориал на украинските войни във Варна/2005/, Източно православен храм в Провадия/2008/, Търговско-складова база – Варна Запад/2009/, Сити Автоцентър във Варна/2014/, Мултифункционална спортна зала в Мездра/2014/ и др.
Арх.Веков е носител на редица професионални награди – лауреат е на ИНТЕРАРХ 2012, специална награда на Посолството на Финландия в София, ИНТЕРАРХ – сребърен медал и почетна диплома за Мултифункционална спортна зала Мездра/2012/, както и на национални и регионални отличия за проекти и реализации.
Собственик и управител е на „ВЕКОВ ДИЗАЙН“ ЕООД-ВАРНА ОТ 2007г.
Доц.д-р Станчо Веков е член на Съюза на архитектите в България от 1973г. и на Камарата на архитектите в България/РК Варна/ и експерт по културно наследство към Министерството на културата на Република България от 2014г.