Доц. д-р арх. Станчо Цеков Веков

Доц. д-р арх. Станчо Цеков Веков е роден  на 26 юли 1949 г. в с. Вълчек, община Макреш. Средното си образование завършва в ТМТ “Коста Йорданов“- Видин специалност „Електротехника“, а висше във Висшия инженерно-строителен институт – София специалност „Архитектура“ през 1975 г. След дипломирането  си работи в архитектурния отдел на Териториална проектантска организация – Видин и като архитект на свободна практика. През периода 1990-1993 г. е зам. кмет на община Видин по строителството. Активен член и секретар на първия Инициативен комитет за изграждане на Дунав мост 2 при Видин – Калафат. След 2000 г. е назначен на преподавателска работа във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“ като асистент, а по-късно като старши и главен асистент. През 2011 г. защитава дисертационния си труд на тема „Новият живот на старите улици и квартали“ /Архитектурно-градоустройнствени и художествени проблеми при обновяването на търговските улици и квартали в градовете изградени през периода 1878-1944г. / с илюстрации от Видин и Варна и получава научно образователната степен „доктор“. През 2012 г. след конкурс е назначен за доцент в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет, катедра „Архитектура и урбанистика“. Основните дисциплини, които води са „Редизайн и реконструкция на сгради“, „Интериор и дизайн“. Бил е и гост-преподавател /2007-2012/ във Факултета по строителен мениджмънт на Университета „Никола Тесла“- Белград.
Доц. Станчо Веков е автор на монографията „Реконструирани пространства. Екстериорни пространства“ /2012/, както и на публикациите „Изчезващите къщи. Хубавите къщи“ /2010/ „Архитект Майер Аладжемов – майстор на сецесиона“, „Европейският контекст на Българската архитектура след Освобождението“, „Кирил Шиваров – пионер на архитектурния синтез в България“, „Новият живот на старите улици и квартали“, „Видин – архитектурни ревизии“ и др.
По-значителни обекти в творческата му биография са: множество жилищни и обществени сгради в София, Варна, Видин, Провадия, Белоградчик, Брегово, Кула и др. /1976-2016/, Младежки дом в Чупрене /1985/, Мемориал на жертвите на комунизма /2000/, Мемориал на украинските войни във Варна /2005/, Източно православен храм в Провадия /2008/, Търговско-складова база – Варна Запад /2009/, Сити Автоцентър във Варна /2014/, Мултифункционална спортна зала в Мездра /2014/ и др.
Арх. Веков е носител на редица професионални награди – лауреат е на ИНТЕРАРХ 2012, специална награда на Посолството на Финландия в София, ИНТЕРАРХ – сребърен медал и почетна диплома за Мултифункционална спортна зала Мездра /2012/, както и на национални и регионални отличия за проекти и реализации.
Собственик и управител е на „ВЕКОВ ДИЗАЙН“ ЕООД-ВАРНА ОТ 2007 г.
Доц. д-р Станчо Веков е член на Съюза на архитектите в България от 1973 г. и на Камарата на архитектите в България /РК Варна/ и експерт по културно наследство към Министерството на културата на Република България от 2014 г.

През м. декември 2019 г. представи самостоятелна изложба в Държавен архив – Видин под мотото „Построеното/непостроенето“ по повод на своята 70-та годишнина и 45-та годишнина на творческата си дейност.