Доц. д-р Соня Вълкова Иванова, дм

Доц. д-р Соня Вълкова Иванова, дм е родена на 18 февруари 1966 г. във Видин. През 1985 г. завършва Гимназията с преподаване на чужд език „Лиляна Димитрова“ – Видин и е приета за студент във Висш мидицински институт – Плевен. Завършва института през 1991 г. като магистър по медицина. През 1995 г. е приета за платен специализант към Катедра по дерматология и венерология, а в периода 1996-2000 г. е редовен докторант в същата катедра. През 2000 г. защитава дисертация на тема „Ултравиолетова фототерапия на някои дерматози“ и получава научно образователната степен „доктор“. През 2005 г. е на квалификация по здравен мениджмънт в СА“Димитър Ценов“- Свищов и през 2007 г. защитава магистърската си степен по здравен мениджмънд в МУ-Плевен. Има специализации в Тулуза и Гренобъл,Франция и Дюселдорф, Германия. През месец декември 2007 г. е хабилитирана с научното звание „доцент“.
Трудовата й дейност започва в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“- Плевен, където от 2000 г. до 2014 г. е дерматовенеролог. От 2014 г. става ръководител на катедра „Сестрински терапевтични грижи“ в МУ-Плевен.
Професионалните й интереси са в сферата на фототерапията и кожните заболявания, фотобиологията и фотозащитата на човешката кожа, качеството на живот при болните от кожни заболявание и естетичната дерматология.
В научната и преподавателската й дейност се реализира чрез лекции и упражнения със студенти от МУ и Медицинския колеж в Плевен и обучение на специализанти, участие в научни форуми в страната и чужбина и научни публикации в български и чужди научни издания.
Членува в Българския лекарски съюз, Българското дерматологично дружество, Съюза на учените в България, International Sosieti of Dermatologi, International Dermato-Epidemiologi Association и International Akademi of Cosmetik Dermatologi.
Владее английски, френски и немски език.