Проф. кфн Славчо Цанков Иванов /1939-2006/

   

Проф. кфн Славчо Цанков Иванов е  роден на 15 декември 1939 г. в с. Цар Петрово. През 1964 г. завършва СУ “Св.Климент Охридски“ специалност „Българска филология“  и е назначен за учител в Силистренската първа гимназия „Св. Климент Охридски“. По-късно става инспектор по български език и литература в отдел „Просвета“ на Окръжния народен съвет и преподавател в Полувисшия педагогически институт в Силистра, а от 1972 г. е преподавател и в педагогическия факултет на новооткрития филиал на Русенския университет “Ангел Кънчев“ в града по нова и най-нова българска литература.  В продължение на шест години е и  заместник директор на филиала. През 1980 г. защитава дисертация върху творчеството на Страшимир Кринчев и му е присъдена научна степен „кандидат на филологическите науки“. От 1986 г. е доцент по нова българска литература, а от 2000 г. професор.
     Научните търсения и творчески интерпретации на проф. Славчо Иванов са по проблемите на литературното творчество и литературната история и критика на новата българска литература от Вазов до наши дни, като отделя особено внимание на малко познати и изследвани автори, литературни критици и естетически и литературни течения и школи в края на 19-ти и началото на 20-ти век и тяхното влияние в по-късните етапи от развитието на българската литература. Особен афинитет проявява и към съвременните автори и творците от добруджанския край.
    Проф. Славчо Иванов публикува над 300 литературни и публицистични статии, очерци, рецензии и научни съобщения в университетските издания и списанията „Литературна мисъл“, „Език и литература“, „Театър“ и други специализирани и периодични издания.

     Автор е на учебници и помагала и на 6 монографии – „Критици от миналото“ /1986/, „Хубаво е там, където ни няма“ /1991/, „Пътища за оцеляване“ /1991/, „Поезията между две епохи“ /1994/, „За поезията в нова България“ /1999/, „От век на век“ /2001/, „Столетие. Литературна антология Силистра /1900-2000/“ /2001/. Бил  е водещ съавтор на сборника „Интерпретации на критически текстове в българската литература“ /1995/. Последната му книга „Пътуващи диалози“ излиза през 2005 г.
Член е на Съюза на учените в България от 1977 г.
Умира на 5 октомври 2006 г.